KONKURS za upis nove generacije učenika/ca

Podgorica – ISLAMSKA ZAJEDNICA U CRNOJ GORI Medresa “Mehmed Fatih” u Podgorici Na osnovu člana 47. statuta Medrese, Upravni odbor Medrese raspisuje K O N K U R S Za prijem učenika i učenica u I (prvi) razred Medrese u školskoj 2014/2015. godini. Kandidadti za prijem u Medresu trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove: a) da … Opširnije