Propisi hadždža i umre

Uvjeti da bi hadždž bio primljen

Hadždž, kao i svaki drugi ibadet, da bi bio primljen kod Allaha dž.š. mora ispunjavati dva uvjeta: 1) Da bude iskren u ime Allaha dž.š. i da se čovjek ne nada ničijoj nagradi, sem nagradi Gospodara svjetova. S toga molimo Allaha dž.š. da nas ne učini od onih koji obavljajući ibadet žele da ljudi u … Opširnije