Nakon sto godina klanjana dženaze-namaz šehidima Plava i Gusinja (1912-1913)

Plav – Danas je u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, te Islamske zajednice i Kulturnog centra Plava i Gusinja iz Njujorka, u sportskoj sali u Plavu pod nazivom “Vakat zuluma” klanjana dženaza, povodom stogodišnjice zločina i nasilnog pokrštavanja Bošnjaka i Albanaca u Plavu i Gusinju u periodu 1912-1913. Dženazi je prisustvovalo oko 2.500 Bošnjaka … Opširnije