Posjeta gradskoj džamiji u Bijelom Polju u okviru projekta “U druženju je spas”

Članovi udruženja u gradskoj džamiji

  U okviru projekta „U druženju je spas“  kojeg realizuje NVO , kojeg sprovodi udruženje civilnih žrtava rata članovi udruženja su posjetili 09.11.2012. godine, gradsku džamiju u Bijelom Polju. Specifični ciljevi ovog udruženja su, da se pojedinačnim aktivnostima organizuju grupne posjete kulturnim, turističkim, izletničkim i drugim lokalitetima i da se na taj način steknu nova … Opširnije