MEDRESA “MEHMED FATIH” U PODGORICI – KONKURS 2012/2013

MEDRESA “MEHMED FATIH” U PODGORICI – KONKURS 2012/2013

Podgorica – Islamska zajednica u Crnoj Gori – Medresa “Mehmed Fatih“ u Podgorici. Na osnovu člana 47. Statuta Medrese, Upravni odbor Medrese raspisuje KONKURS Za prijem učenika u I (prvi) razred Medrese u školskoj 2012/2013. godini. Kandidati za prijem u Medresu trebaju da ispunjavaju sledeće uslove: a) da su rođeni poslije 01.01.1996. godine, b) da su završili … Opširnije