AKCIJA 2011 – KURBAN za medresu “Mehmed Fatih”

AKCIJA 2013 – KURBAN za medresu "Mehmed Fatih"

Podgorica – Mešihat Islamske zajednce u Crnoj Gori i ove  godine organizuje akciju klanja kurbana za potrebe ishrane učenika  medrese “Mehmed Fatih” u Podgorici. Kako iz godine u godinu broj učenika ove medrese  raste, i time rastu potrebe za kurbanskim mesom. Zato se i ove godine organizuje akcija klanja kurbana za pomenutu svrhu,  i u … Opširnije