Završena sanacija minareta na Jaliji u Pljevljima

Minaret od porušene Hadži-Hasan džamije na Jaliji u Pljevljima

Pljevlja – Sanacija minareta od porušene Hadži-Hasan džamije u Pljevljima je uspješno okončana. Radove predvidjene projektom sanacije uradilo je preduzeće za gradjevinarstvo, promet i usluge „Eurobuild doo“ iz Bara, a projekat je finansirala Turska agencija za medjunarodnu saradnju i razvoj TIKA. Realizaciji projekta prethodilo je potpisivanje ugovora izmedju direktora TIKE Gokcen Kalkana i reisa IZ … Opširnije