Kurejš

Kurejšije
Mekka – 4 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Zbog navike Kurejšija,*
2. navike njihove da zimi i ljeti putuju,
3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,
4. koji ih gladne hrani i od straha brani.

No Comments

    Leave a reply