Et-Tekasur

Nadmetanje
Mekka – 8 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete
2. sve dok grobove ne naselite.
3. A ne valja tako, saznaćete svakako!
4. i još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!
5. Ne valja tako, neka znate pouzdano,
6. Džehennem ćete vidjeti jasno!
7. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!
8. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!

No Comments

    Leave a reply