En-Nas

Ljudi
Mekka – 6 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,
2. Vladara ljudi,
3. Boga ljudi,
4. od zla šejtana napasnika,
5. koji zle misli unosi u srca ljudi –
6. od džina i od ljudi!”

No Comments

    Leave a reply