El-Kadr

Noć Kadr
Mekka – 5 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr -*
2. a šta ti misliš šta je Noć Kadr?
3. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci –
4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,
5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

No Comments

    Leave a reply