El-Inširah

Širokogrudnost
Mekka – 8 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,
2. i breme tvoje s tebe skinuli,
3. koje je pleća tvoja tištilo,
4. i spomen na tebe visoko uzdigli!
5. Ta, zaista, s mukom je i last,
6. zaista, s mukom je i last!
7. A kad završiš, molitvi se predaj
8. i samo se Gospodaru svome obraćaj!

No Comments

    Leave a reply