El-Infitar

Rascjepljenje
Mekka – 19 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Kada se nebo rascijepi,
2. i kada zvijezde popadaju
3. i kada se mora jedna u druga uliju,
4. i kada se grobovi ispreturaju,
5. svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio
6. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,
7. koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan –
8. i kakav je htio lik ti dao?
9. A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,
10. a nad vama bdiju čuvari,
11. kod Nas cijenjeni pisari,
12. koji znaju ono što radite.
13. Čestiti će, sigurno, u Džennet,
14. a grješnici, sigurno, u Džehennem,
15. na Sudnjem danu u njemu će gorjeti
16. i više iz njega neće izvedeni biti.
17. A znaš li ti šta je Sudnji dan
18. i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?
19. Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati.

No Comments

    Leave a reply