El-Ihlas

Iskrenost
Mekka – 4 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Reci: “On je Allah – Jedan!
2. Allah je Utočište svakom!
3. Nije rodio i rođen nije,
4. i niko Mu ravan nije!”

No Comments

    Leave a reply