El-Humeze

Klevetnik
Mekka – 9 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Teško svakom klevetniku podrugljivcu,
2. koji blago gomila i prebrojava ga,
3. i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!
4. A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem!
5. A znaš li ti šta je Džehennem?
6. Vatra Allahova razbuktana,
7. koja će do srca dopirati.
8. Ona će iznad njih biti zatvorena,
9. plamenim stupovima zasvođena.

No Comments

    Leave a reply