El-Fil

Slon
Mekka – 5 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!*
2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo
3. i protiv njih jata ptica poslao,*
4. koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
5. pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?

No Comments

    Leave a reply