El-Felek

Svitanje
Mekka – 5 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja
2. od zla onoga što On stvara,
3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,
4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,
5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”

No Comments

    Leave a reply