El-Bejjine

Dokaz jasni
Medina – 8 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;
2. od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,
3. u kojima su propisi ispravni.
4. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,
5. a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.
6. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.
7. A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,
8. njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

No Comments

    Leave a reply