En-Nebe’

Vijest
Mekka – 40 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. O čemu oni jedni druge pitaju?
2. O vijesti velikoj,
3. o kojoj oni različita mišljenja imaju.
4. To nije dobro, oni će saznati sigurno!
5. I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno!
6. Zar Zemlju posteljom nismo učinili,
7. i planine stupovima,
8. i vas kao parove stvorili,
9. i san vaš počinikom učinili,
10. i noć pokrivačem dali,
11. i dan za privređivanje odredili,
12. i iznad vas sedam silnih sazdali,
13. i svjetiljku plamteću postavili?
14. Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo
15. i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje,
16. i bašče guste.
17. Dan sudnji je, zaista, već određen,
18. Dan kada će se u Rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,
19. i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati,
20. i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti.
21. Džehennem će zasjeda postati,
22. nasilnicima mjesto povratka –
23. u kome će zauvijek ostati:
24. u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,
25. osim vrele vode i kapljevine,
26. kazne prikladne.
27. Oni nisu očekivali da će račun polagati
28. i dokaze Naše su pretjerano poricali,
29. a Mi smo sve pobrojali i zapisali –
30. pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.
31. A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:
32. bašče i vinogradi,
33. i djevojke mlade, godina istih,
34. i pehari puni.
35. Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,
36. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,
37. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti
38. na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.
39. To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.
40. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: “Da sam, bogdo, zemlja ostao!”