Žena muslimanka, simbol postojanosti porodice

Žena muslimanka, simbol postojanosti porodice
Žena muslimanka, simbol postojanosti porodice

Porodica, koja predstvlja svojevrsnu zajednicu zasnovanu na međusobnom razumijevanju, pomaganju i ulaganju kako imetka tako i osjećanja požetih jakim emocijama i vezom koju je Sam Allah Uzvišeni učinio svetom, oduvijek je igrala najvažniju ulogu u okvirima ovog Jedinstvenog Ummeta.

U Islamu, jedna mlada muslimanka ima svoje mjesto, stupanj koji nije ništa niži od stupnja koji je predviđen muškarcu. Ona ima svoj ugled, svoju čast, pravo da bude ravnopravan član zajednice u kojoj opstaje, pravo da usavršava svoje znanje u skladu s Islamom te da čini neučinjeno na polju povećanja ugleda Ummeta muslimana, bez bojazni da će taj njen učinak biti odbačen ili prezren. I konačno počast jedne muslimanke koja pripada samo njoj, a na kojoj joj zavide i za kojom žude mnoge ”civilizovane” žene Zapada te sve one koje tu počast ne mogu posjedovati jeste uloga MAJKE, SUPRUGE koja kod Uzvišenog Allaha ima svoj ugled i svoje mjesto. Kao takva, ona je temelj, stub postojanosti jedne zgrade koja tek treba da se izgradi i uzdigne visoko iznad svake prepreke, zgrade zvane PORODICA. Put organizacije i usavršavanja jedne ovakve harmonije, u kojoj svako poštiva predviđeno mu mjesto, nije nimalo lahk! Samom odlukom o zasnivanju porodice, i jedno i drugo, muškarac i žena, preuzimaju na svoja pleća emanet odgovornosti pred Svevišnjim, koji će ih ako ga ispravno prihvate i u potpunosti ispoštuju uvesti u predjele Vječnog spasa.

I kao što sam napomenula, stub jedne islamske porodice je supruga-majka. Muškarac kao glava porodice mora voditi brigu o opskrbi svoje porodice, a ona, supruga, mora brinuti o pravilnoj raspodjeli svega onog što on obezbjedi, ona se stara o miru, spokoju i harmoniji u svakom kutku kuće, jer kako kaže Resulullah s.a.w.s., u hadisu: ”Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Vladar je pastir i odgovoran je za svoje stado, čovjek je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za nju, žena je pastirica u kući svoga muža i njegove djece i odgovorna je za svoje stado…” (Mutefekun alejh). Znači, u jednoj ovakvoj situaciji, žena je odgovorna za ispravnu organizaciju te opstanak ove zajednice, za njeno održavanje i svakako odgajanje jedne nove generacije. Uzvišeni je rekao: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednim nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih tada štiti.” (En-Nisa, 34)

Ovdje Uzvišeni Allah ističe Svoju zaštitu svim onim čestitim vjernicama koje pravilno i cijelim srcem prihvate emanet porodice. Ona mora sudjelovati u svim sferama života svog supruga, pa tako, bilo da je on u odsustvu ili ne, poštivaće ono što je on postavio kao granice i neće ih prelaziti. Drugim riječima, ona je na ovom prolaznom svijetu nosilac njegovog ugleda, časti, te poštenja pred Uzvišenim i pred narodom. Kao takva, dužna je voditi računa o zajedničkoj imovini kao svojoj sopstvenoj te se u svakom trenutku lijepo ophodi prema njemu. Ono što joj on ne dozvoli mora poštivati. Mora se baviti kućnim poslom i služiti muža. Poznato je da je Fatima, r.a., jedna od najvrednijih žena na Dunjaluku, kćer najvrijednijeg insana, Poslanika s.a.w.s. imala je žuljeve od kućnih poslova.

Svjedoci smo današnjeg hala među ”civilizovanim” muslimankama, koje zaslijepljene onim što nam serviraju zapadnjaci, žele ”savremene” brakove gdje će biti neovisne od svog muža, gdje će raditi šta im se prohtje, ispunjavati bračne obaveze kada su raspoložne. Dom i porodica su posljednje što zaslužuje njihovu pažnju, a djecu vaspitava ulica! Pa kuda se odmećete?! Zar vas Allah dž.š. nije počastio time da ste muslimanke – nosioci najuzvišeniije blagodati, najvrijednijeg emaneta! Zar mislite da ćete vječno živjeti, a strašni kabur i iskušenje su vam bliži nego što možete zamisliti! Zar mislite da ste toliko vrijedne pa odbacujete Allahove odredbe!!! Poslanik s.a.v.s., je rekao: ”Kada bih ikome naredio da učini sedždu drugome, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu radi prava koja on ima nad njom” (Tirmizi, Nesai-sahih).

Sam Poslanik s.a.w.s., nam je ukazao na činjenicu da žena može biti svome mužu uzrokom Džennetskog spasa ili Džehennemske vatre, u zavisnosti od njenih postupaka i morala, uprkos njene formalne bogobojaznosti, namaza, posta, Hadždža, dijeljenja zekata itd. Dužna je povinovati se svemu onome što se od nje zahtjeva, a u skladu je sa islamskom tradicijom i Sunnetom, sve do trenutka kada se od nje ne zatraži nešto što je haram. U tom slučaju, i jedino tada, mora odbiti pokornost i poslušnost. Od njene savjesti zavisi održavanje higijene u okviru zajedničkog doma, odgoj djece koju uzgaja i izvodi ih na pravi put, od njene upornosti privrženosti Apsolutnom Stvoritelju i prisustvo Njegove riiječi te postojanost islamskog nura u okvirma porodične harmonije. Blaga je u svom govoru, poslušna u izvršavanju dužnosti i onoga što se od nje očekuje, primjer supruge u svojim postupcima i ophođenju prema mužu glavne su specifičnosti one koja je iskrena u svom nijetu iskrenog borca na Allahovom putu.  Šehidi imaju posebne negrade za svoju žrtvu na Božijem putu. Žene postižu taj stepen kako Poslanik s.a.w.s, kaže ”…pokornošću mužu i priznavanjem njegovih prava, međutim, malo ih je od vas koje to čine.” Njavažnija karika ovog lanca Allahove blagodati ljudima te opstanka jednog izrazitog islamskog doma, svakako je odgoj djece mladih generacija. Ovdje se također žena mora istaći kao svojevrsni odgajatelj i vaspitač onih koji Allahovom milošću, dolaze na dunjaluk sa istim obavezama. Zato muž u svakom trnutku mora biti smiren uz samo saznanje da je njegovo najveće blago, koje se ne ogleda u zlatu i dirhrmima, već u jednom novom stanovniku u njegovoj kući u sigurnim rukama i da će Allah Uzvišeni biti zadovoljan njegovim ahlakom te odgojem u cjelini. Sve ovo nije samo puka slučajnost zato što Allah dž.š., odmah nakon zahvalnosti Njemu Uzvišenom naređuje pokornost i zahvalu roditeljima, te spominje majku pridajući joj određene prednosti i kaže:  ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i ne odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni ćete se vratiti.” (Lukman, 14) Ovo je dovoljan dokaz koliku pažnju poklanja Svevišnji Gospodar majci kao najvažnijem direku na kojem se oslanja čitava jedna generacija i podmladak i za čiji će odgoj vaspitanja ona biti odgovorna. Ako uspije u svemu ovome, njena nagrada će biti Džennet: ”Kada žena klanja svih pet namaza, posti mjesec Ramazan, bude moralna i pokori se svom mužu, biće joj rečeno: ”Uđi u Džennet kroz koja god džennetska vrata hoćeš.”

Zato muslimanko, buduća mati! Nastoj svojom pokornošću, upornošću i čvrstim imanom zadobiti Allahovo zadovoljstvo time što ćeš ulogu pastirice u kući prihvatiti na pravi način. Neka tvoje stado, koje je odgovornost, preraste u iskrene da’ije na putu Pravednog i Jedine Istine. Neka njegova jedina opredeljenost bude rad za Islam.

Selma Mehović

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.