Kanon medicine Ibn Sine

autor Cem Nizamoglu

preveo, Džemo Redžematoglu

Šejh al-Ra'is Šaraf al-Mulk Abu ‘Ali al-Husayn b. ‘Abd Allah b. al-Hasan b. ‘Ali Ibn Sina, na latinskom je poznat kao Avicenna, a njegova najpoznatija djela su ona iz filozofije i medicine. Njegova filozofska gledišta privlačila su pažnju zapadnih mislilaca tokom nekoliko stoljeća, a njegove knjige bile su među najvažnijim izvorima u filozofiji. U medicini je njegova enciklopedijska knjiga al-Qanun (Kanon) – Al Qanun Fi Al-Tibb (Kanon medicine) – prevedena na latinski jezik krajem dvanaestog vijeka, i postala referentni izvor za medicinske studije u univerzitetima u Evropi do kraja sedamnaestog vijeka.

Slika 1. Natpis sa slikom članka

Autor

[Ibn Sina, ili Avicenna, živio je u Hamadanu i Džurdžanu od 980. do 1037. godine ne, i stekao veliku slavu u srednjovjekovnoj evropskoj medicini.

U al-Qanunu, Ibn Sina je u osnovi slijedio metodičku, analitičku liniju koju je pokrenuo al-Razi. AI-Qanun je, međutim, zamišljen šire od Al-Hawija (Sveoubhvatnaa knjiga) i obuhvatao je sve grane medicinske nauke.

Prema Desnosu, većina bolesti bubrega i mokraćnog mjehura može se prepoznati u sistemskoj klasifikaciji bubrežnih bolesti i izvještajima o bolestima mjehura koje je dao Ibn Sina u al-Qanunu. Takođe je prvi ukazao na činjenicu da je hematurija možda uzrokovana uzrocima izvan mokraćnog ssistema, na primjer, krvnim bolestima.

Osim metodičke klasifikacije i preciznih opisa etioloških faktora i znakova u svom poglavlju o poremećajima mokrenja, Ibn Sina je istakao ulogu psiholoških faktora u liječenju određenih slučajeva noćne nureze.

I Ibn Sina i al-Razi upozorili su na kateterizaciju u prisustvu upale, jer ona povećava otok i bol. Kako bi osigurao nježnu kateterizaciju, Ibn Sina je dizajnirao katetere sa zaobljenim, čvrstim vrhovima i mnogim bočnim rupama na koži određenih morskih i drugih životinja. Al-Hawi, at-Tasrif i al-Qanun preveo je na latinski jezik već 1150. godine Gerard od Cremone i uvelike utjecali na evropske srednjovjekovne medicinske škole sve do osamnaestog stoljeća.]

Iz “Pedijatrijske urologije prije 1000 godina” Rabija el-Saida Abdel-Halima

Slika 3. Osvijetljeno otvaranje prve knjige Kitab al-Qanun fi al-tibb (Kanon medicine) Ibn Sine. Nedatiran, vjerovatno Iran, početak 15. vijeka.
Slika 4. Prva stranica latinskog prevoda Kanona: Liber Canonis, de Medicinis Cordialibus et Cantica, iam olim quidem a Gerardo Carmonensi ex arabico in latinum conversa

Učitelj

Ibn Sina je privukao pažnju učenjaka, prošlih i sadašnjih, koji su o njemu pisali knjige, rasprave i članke. Međutim, o jednom od ovih aspekata nije se puno raspravljalo, naime o njegovim stavovima o obrazovanju.

Slika 5. Crtež Ibn Sine A. Suheyl Unver.

Iako se Ibn Sinaovi spisi na ovu temu, u usporedbi s njegovim ogromnim rezultatima o drugim temama, zapravo smatraju vrlo oskudnim, ipak utvrdimo da se bavi istim problemima s kojima se danas suočavaju prosvjetni radnici. Govori o humanosti, društvu, znanju i etici. Raspravu pod naslovom „Politika“ posvetio je obrazovanju; i u “Kanonu” opširno govori o odgoju novorođenčadi. Stoga, Ibn Sina predstavlja živu ilustraciju susreta između filozofije i obrazovanja, jer se i odgajatelj i filozof suočavaju s istim problemima: istina, dobrota, priroda svijeta, značenje znanja i ljudska priroda, i tako dalje. Očito je da Ibn Sina filozof ima svoje stavove o obrazovanju. Uz to, ako uzmemo u obzir da je Ibn Sina poprilično dugo podučavao na praktičnom nivou, shvatit ćemo da ovdje imamo mislioca čija je filozofija transformisana u obrazovnu teoriju koju je i sam praktikovao.]

[Ljudsko biće se, prema mišljenju Ibn Sine, sastoji i od skrivenih (sirr) i od otvorenih (‘alan) elemenata. Nama je poznato osjetljivo ljudsko tijelo sa svojim organima i svojim ćelijama. ‘Senzorna percepcija zaustavlja se na svojoj vanjskoj strani, dok nam anatomija (disekcija) omogućava da naučimo o unutrašnjosti; skriveni dio sastoji se od moći njegovog uma. Te mentalne moći motiviraju ljudsko biće i navode ga da obavlja svoje različite aktivnosti i ponaša se kao ljudsko biće ‘. Za Ibn Sinu, čovjek je izvana opipljivo tijelo, otkriveno iznutra pomoću anatomije – kao što to vidimo u njegovim knjigama, poput Al-Qanun-a (Kanon) – i danas ne nailazimo na poteškoće da to prihvatimo. Još uvijek moramo pogledati mentalne moći ili sposobnosti koje motivišu ovo tijelo.] [To traje od treće do pete godine, u vrijeme kada se ‘tijelo djeteta jača, jezik mu je slobodan, spremno je za podučavanje a sluh mu je pažljiv’. U „Kanonu“ definiše početak šeste godine kao kraj te faze, nakon čega prelazi u „fazu osnovnog poučavanja“. Ibn Sina kaže: ‘A kad napuni 6 godina, treba ga dovesti učitelju i odgajatelju’. Vidimo da se Ibn Sina ovdje ne bavi bilo kakvom posebnom vrstom poučavanja, već samo stvaranjem srećnog djetinjstva u pogledu fizičkog, mentalnog i moralnog zdravlja.]

Iz “Ibn Sine o obrazovanju” Abd Al-Rahmana Al Naqiba

Slika 6. Prigodna medalja koju je UNESCO izdao 1980. godine za obilježavanje 1000. godišnjice rođenja Ibn Sine. Na aversu je scena koja prikazuje Avicennu okruženu svojim učenicima, nadahnutu minijaturom iz turskog rukopisa iz 17. vijeka; dok je na naličju fraza Avicene na arapskom i latinskom: „Sarađujte za dobrobit tijela i opstanak ljudske vrste“. UNESCO je 2002. godine ustanovio nagradu Avicenna za etiku u nauci (vidi brošuru: Avicenna i etika nauke i tehnologije danas, UNESCO, 2004.).

Pjesnik

Ako želite izbjeći bolest, podijelite želudac na tri dijela,

Trećinu za disanje, trećinu za hranu a ostatak za vodu

[Jeste li znali da su u srednjovjekovnom islamskom svijetu proslavljeni naučnici poput Ibn Sine svoja učenja prenosili kroz poeziju? Struktura i ritam pjesama pomogli su u procesu prenošenja i pamćenja naučnog i medicinskog znanja koje se prenosilo od učitelja do učenika i ostatka društva. Ovaj članak istražuje Ibn Sinaovu (pjesmu) Al-Urjuzah Fi Al-Tibb koja se sastoji od 1326 pomno razvrstanih stihova i smatra se poetskim sažetkom njegovog enciklopedijskog udžbenika “Kanon medicine”. Njegova popularnost bila je široko rasprostranjena na Istoku, a kasnije i u Evropi kroz prevod Gerarda od Kremone. Kao rezultat, rečeno je da je to jedan od najpoznatijih medicinskih traktata u Evropi, koji se do 17. vijeka naširoko koristio na univerzitetima u Salernu, Montpellieru, Bologni i Parizu.]

Simptomi se dobijaju fizičkim pregledom tijela u određenim trenucima

Postoje neke vidljive poput žutice i edema (vodeni otok, prim.prev.)

Postoje neke uočljive za uho, poput klokotanja trbuha u vodenoj kapi

Neugodan miris udara na čulo mirisa; na primjer onaj kod gnojnih čireva

Postoje neki dostupni za ukus, poput kiselosti usta Dodir prepoznaje neke simptome; čvrstinu raka

Iz “Uloge medicinske pjesme Ibn Sine (Avicene)” Rabija el-Saida Abdel-Halima

Slika 7. Naslovna stranica latinskog izdanja Ibn Sinaovog “Kanona medicine”, zajedno s dva njegova druga djela; Kardiološki lijekovi i medicinska pjesma (Cantica Avicennae) objavljeni 1562. godine. Stranica s desne strane je stranica 1082; početak sekcije Cantica.

Doktor

[Sedma i zadnja umjetnost spomenuta u četvrtoj knjizi Kanona dodijeljena je temi „zina“ (na turskom jeziku „ziynet“), odnosno fizičkom izgledu. Sastoji se od četiri članka. Iako pojam „zina“ podsjeća na ukras i ukrase, kada bacimo pogled na tekst u Kanonu, možemo primijetiti da se on bavi izgledom. To će reći o njezi kose i tijela; kao i kožne bolesti i njihovo liječenje. Štaviše, odnosi se i na teme poput pretilosti i mršavosti koje utiču na izgled, a raspravlja se o preventivnim metodama i mjerama za sve to. Ovaj se članak temelji na turskoj verziji Kanona. Važno je napomenuti, međutim, Mustafa b. Ahmed b. Huseyin iz Tokata, koji ga je preveo na turski jezik, u 18. stoljeću, često se služio medicinskom arapskom terminologijom i nekim idiomima koji se možda neće naći u većini savremenih osmanskih rječnika. To je doslovni prevod, ali većina pojmova arapskog porijekla koji se u njemu nalaze imaju različita značenja od onih današnjih. Iz tog razloga, da bismo temeljito shvatili medicinu Ibn Sine, prvo moramo izvršiti iscrpnu studiju značenja medicinskih izraza korišćenih u medicinskoj literaturi tog razdoblja. Tek nakon ovoga možemo u potpunosti razumjeti stare medicinske tekstove. Ako ne možemo prikladno komentarisati teorije u vezi s etimologijom bolesti ili, drugim riječima, „filozofijom medicine“, vjerujem da će biti nemoguće temeljito shvatiti drevnu medicinu.]

Iz „Njege ljepote, kose i tijela u kanonu Ibn Sine“ Nila Sarija

Slika 8: Ilustrovana stranica Kanona u hebrejskom prijevodu. Ovdje prikazane minijature su tri osnovne faze posjete liječnika pacijentu: pregled pacijenta, konsultacije s osobama koje ga prate, i možda pisani recept ili postupak liječenja.
Slika 9. Stranica iz osvijetljenog rukopisa latinskog prevoda Kanona medicine Ibn Sine

U muslimanskom nasljeđu

I još mnogo resursa može se naći u Muslimanskom nasljeđu vezanom za Ibn Sinaov Medicinski kanon:

muslimheritage.com/search/articles/Canon%20of%20Medicine

U enciklopediji Britannica

„Uprkos opštoj procjeni koja favorizuje al-Rāzijeve medicinske doprinose, mnogi su ljekari u povijesti preferirali Avicennu zbog njegove organizacije i jasnoće. Zapravo, njegov uticaj na velike evropske medicinske fakultete proširio se i u rano moderno razdoblje. Tamo je Kanon medicine (Al-Qānūn fī al-ṭibb) postao najistaknutiji izvor, umjesto al-Rāzijeve Kitāb al-ḥāwī (Sveobuhvatna knjiga).”

www.britannica.com/EBchecked/topic/45755/Avicenna/516/Influence-in-medicine

www.britannica.com/biography/Avicenna

Slika 10. Crtež Ibn Sine na libijskoj markici.
Slika 11. Crtež Ibn Sine na poljskoj markici.
Slika 12. Dar al-Shifa (bolnica) i pacijenti unutra

Još nekoliko fotografija

Slika 13. Unutrašnja slika knjige Kanon medicine
Slika 14. Ilustracija na početku latinske verzije Kanona medicine, štampane u Veneciji 1595. godine (iz, Il Canon medicinae di Avicenna nella tradizione ebraica: Le miniature del manoscritto 2197 della Biblioteca Universitaria di Bologna. A cura di Giuliano Tamani. Padova; Editoriale Programma, 1988; str 21. [italijanski]).
Slika 15. Perzijska verzija Kanona medicine koji se nalazi na grobu Avicene u Hamedanu
Slika 16. Avicenna, Liber canonis medicine. Ove drvorezne ilustracije prikazuju autore klasičnih medicinskih i naučnih tekstova u dva vertikalna stupca. U donjim prizorima izgleda da fizičari pomažu pacijentima i upućuju druge kako da sade i sakupljati bilje.
Slika 17. Stranica velikog formata iz proslavljenog djela Ibn Sina AI-Qanun fit-tibb, u Evropi poznatog kao Kanon medicine. Preveden je na latinski jezik u 13. vijeku i služio je kao glavni udžbenik studentima medicine na nekoliko evropskih univerziteta do 18. vijeka
Slika 18. Qanun [Fi’l-Tibb] (Kanon [medicine]), svezak 5.
Slika 19. Avicenna: tehnike redukcije deformacije kičme, izdanje 1556, „Kanon medicine“ Ilustracija iz izdanja iranskog liječnika Avicenne iz Kanona medicine iz 1556. godine, prevod srednjovjekovnog učenjaka Gerarda od Cremone. Avicenna je liječio deformacije kičme koristeći tehnike redukcije koje je uveo grčki ljekar Hipokrat. Smanjenje je uključivalo upotrebu pritiska i vuče za ispravljanje deformacija kostiju i zglobova.
Slika 20. Ibn Sina, Kitab al-Qanun fi al-tibb, Rim: Medici Press, 1593.
Slika 21. Galen, Ibn Sina i Hipokrat, tri autoriteta za medicinsku teoriju i praksu u drvorezu iz latinske medicinske knjige s početka 15. vijeka.

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.