Proizvodnja hrane i upravljanje sigurnošću hrane u muslimanskoj civilizaciji

Autor, Marwan Haddad Prevod, Džemo Redžematović Ovaj članak pokušava da dodirne i analizira praksu i iskustva u proizvodnji hrane i upravljanju sigurnošću hrane tokom različitih perioda u muslimanskoj civilizaciji. Svaka islamska era u njemu se posebno analizira, usvajajući FAO četiri glavna aspekta sigurnosti hrane za procjenu sigurnosti prehrambenih proizvoda, uključujući dostupnost, pristup, upotrebu i stabilnost … Opširnije