Zadnja džuma u mjesecu

Uprava za da'vu i obrazovanje je otpočela ciklus džumanskih posjeta medžlisima. Na nedavnom savjetovanju imama donijet je zaključak da Uprava šalje hatibe u pojedine medžlise svake zadnje džume u mjesecu. Shodno tome, danas su u pet medžlisa hutbe održali Enis ef. Burdžović u Beranama, Rahman ef. Kačar u Dinoši, Fuad ef. Čekić u Podgorici, Džihan … Opširnije