Istjeran iz kuće zbog ljubavi prema ashabima

Ljubav Ehlu-Sunneta prema ashabima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je bezvremenska. Savremena idolatrija insistira da likove ljudi koje bezuslovno volite imate tu negdje pred očima. Njihove slike, snimci, citati, postupci, profili, moraju iznova revitalizirati vašu ljubav prema njima. Mi, pripadnici Ehlu-Sunneta na svim meridijanima svijeta, volimo ashabe Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,  i ako nikog od njih nismo vidjeli. … Opširnije