U MEDRESI ODRŽAN SEMINAR ZA PROFESORE IZ CRNE GORE

Tokom vikenda, u Medresi “Mehmed Fatih” organizovan je seminar za profesore filozofije u srednjim školama sa teritorije Crne Gore. Tema seminara je: “Kooperativno učenje kao način unapređenja učeničkih postignuća u nastavi”. Trener na seminaru je prof. Jasminka Milošević, a na njemu učestvuje 20 profesora filozofije iz svih gradova Crne Gore.