HADŽIJE ZDRAVO I DOBRO OBAVILI UMRU

Hadžije iz Crne Gore su u proteklim danima obavili umru te su ovi dani predvidjeni za dobrovoljne ibadete i obilazak znamenitosti svetih gradova Mekke i Medine. Hadžije su zdravo i dobro te period hodočašća teče bez ikakvih problema. Nakon toga, 8. Zu-l-Hidžeta (20. avgusta) počeće obrede hadždža boravkom na Arefatu.