Univerzitet Crne Gore izjednačio vjerske škole i gimnazije

Senatori će se na današnjoj sjednici izjasniti o predloženom izmijenjenom pravilniku o bližim uslovima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, kojim su, za razliku od pređašnjeg, prepoznate licencirane srednje vjerske škole kao odgovarajuće za upis na svaki državni fakultet. Tom izmjenom su, na neki način, srednje vjerske škole izjednačene sa … Opširnije