Što prije nastaviti radove na sanaciji Husein pašine džamije

Odbor za sanaciju Husein pašine džamije u Pljevljima uputiće u narednih par dana Pismo o namjerama svim potencijalnim donatorima sa odgovarajućim propratnim aktom kako bi se obezbijedila finansijska sredstva da se radovi na izgradnji preostalog dijela obodnog kamenog zida i uređenju dvorišnog prostora Husein pašine džamije u Pljevljima što prije nastave. Ovo je odlučeno danas … Opširnije