U Tirani održan regionalni seminar na temu “Žena i društvene aktivnosti”

Učesnice seminara nakon dodjele certifikata

Tirana – U periodu od  07-09 septembra 2012. godine, održan je regionalni seminar o ulozi žene u društvenim aktivnostima i uopšte javnom životu društva. Poseban akcenat u trodnevnim debatama, radionicama i raspravama stavljen je na jačanje uloge žene u oblasti volonterskog rada. Organizator ovog seminara, Generalni sekretarijat ministarstva vakufa države Kuvajt, okupio je žene aktivistkinje iz Albanije, Makedonije … Opširnije