MEDRESA “MEHMED FATIH” U PODGORICI – KONKURS 2011/2012

Medresa “Mehmed Fatih“ u Podgorici - KONKURS 2011/2012

Podgorica – Islamska zajednica u Crnoj Gori – Medresa “Mehmed Fatih“ u Podgorici – Na osnovu člana 47. Statuta Medrese, Upravni odbor Medrese raspisuje KONKURS Za prijem učenika u I (prvi) razred Medrese u školskoj 2011/2012. godini. Kandidati za prijem u školsku 2011/2012. godinu trebaju da ispunjavaju sledeće uslove: a) da su rođeni poslije 01.01.1995. … Opširnije