Allahove najveće blagodati

Džamija u Rožajama

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kome su date ove četiri stvari, dato mu je dobro ovoga i onoga svijeta: jezik koji Allaha spominje, srce koje Mu zahvaljuje, tijelo koje iskušenja strpljivo podnosi i dobra žena koja neće iznevjeriti svoga muža kada je u pitanju njegov imetak i njen moral“. Istinu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s. … Opširnije