Zaista je Uzvišeni Allah čist i prima samo što je čisto

Zaista je Uzvišeni Allah čist i prima samo što je čisto

Prenosi Imam Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Zaista je Uzvišeni Allah čist i prima samo što je čisto. On je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima, rekavši: “O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!“ Također je … Opširnije

Svi ste Ademovi, a Adem je od zemlje

Svi ste Ademovi, a Adem je od zemlje

Prenosi Imam el-Bejheki hadis od Džabira, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., održao hutbu (oprosna hutba) u sredini dana tešrika i da je tom prilikom kazao: “O, ljudi, vaš Gospodar je jedan, vaš otac je jedan. Nema prednosti Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom, niti crveni nad crnim, niti crni nad crvenim, osim po bogobojaznosti … Opširnije

Vjera je savjet

Vjera je savjet

Prenosi Muslim u svom Sahihu od Temima ibn Evsa ed-Darija, r.a., da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Vjera je savjet, vjera je savjet, vjera je savjet. Temim pripovijeda: „Rekosmo: Za koga, o, Božiji Poslaniče?“ Reče: „Za Allaha, Njegovu Knjigu, Njegovog poslanika, za vođe muslimana i njihov narod! “. Ovaj kratki i jasni hadis jedan je … Opširnije