Milost Stvoritelja (Dobrota i lijep odnos – ne samo pravičnost i ispitivanje)

Milost Stvoritelja

Prenose Buhari i Muslim od Abdullaha bin Abbasa, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., prenoseći od Gospodara svoga, kazao: „Zaista, Allah je odredio da se upisuju dobra i loša djela i objasnio je to: ako neko naumi uraditi dobro djelo pa ga ne uradi, Allah će mu upisati kod Sebe kao da ga je u cijelosti … Opširnije

Počast ljutnje

Počast ljutnje

Prenosi Buhari od Ebu Hurejre da je jedan čovjek upitao Božijeg Poslanika, s.a.v.s.: „O Božiji Poslaniče, posavjetuj me.“ Poslanik, s.a.v.s., mu reče: „Ne srdi se!“ On ga opet nekoliko puta upita, a on mu svaki put odgovori: „Ne srdi se!“ . Ibn Amr, r.a., je upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s.: „O, Božiji Poslaniče, šta će me udaljiti … Opširnije