Svetost života

Svetost života

Prenose Buhari i Muslim od Ibn Mes'uda, r.a., da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ‘Nije dozvoljeno ubiti muslimana koji govori La ilahe illahllah i svjedoči da sam ja Allahov Poslanik, izuzev u jednom od tri slučaja: kad kao oženjen učini blud, kad ubije drugog muslimana i kada napusti svoju vjeru i zajednicu (džemat)'“ … Opširnije

Novotarija – odbija se inovatoru i ne prima se kod Stvoritelja

Novotarija – odbija se inovatoru i ne prima se kod Stvoritelja

Prenose Buhari i Muslim od Siddike bint Siddika, Majke vjernika – Aiše, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ko unese u ovu našu stvar ono što joj ne pripada, to mu se odbija“ . U nekim verzijama hadisa se kaže: „Ko unese u našu vjeru ono što joj ne pripada, to mu se odbija“ … Opširnije

Halal i haram

Džamija u Petnjici

Prenose Buharija i Muslim od Nu'mana bin Bešira, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Halal je jasan i haram je jasan, a između njih su sumnjive stvari koje većina ljudi ne zna. Pa, ko se bude sačuvao sumnjivih stvari sačuvao je svoju vjeru i čast. A ko upadne u sumnjive stvari, upao je u haram. … Opširnije

Allahove najveće blagodati

Džamija u Rožajama

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kome su date ove četiri stvari, dato mu je dobro ovoga i onoga svijeta: jezik koji Allaha spominje, srce koje Mu zahvaljuje, tijelo koje iskušenja strpljivo podnosi i dobra žena koja neće iznevjeriti svoga muža kada je u pitanju njegov imetak i njen moral“. Istinu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s. … Opširnije