SPISAK PRIMLJENIH KANDIDATA – MEDRESA “MEHMED FATIH”

ISLAMSKA ZAJEDNICA U CRNOJ GORI MEDRESA “MEHMED FATIH”   Nakon prijemnog ispita održanog 18.06.2018. godine u prostorijama Medrese, komisija koja je sprovodila ispitivanje objavljuje listu primljenih kandidata za pohađanje školske 2018/2019 godine u Medresi “Mehmed Fatih”:   spisak primljenih kandidata     Red. Br.   Prezime i ime Malagić Amina Kajoshaj Isra Škepović Dina Kurpejović … Opširnije