RASPISANI IZBORI ZA REISA ISLAMSKE ZAJEDNICE U CRNOJ GORI / U SHPALLEN ZGJEDHJET PËR REIS TË BASHKËSISË ISLAME NË MALIN E ZI

Sabor Islamske zajednice u Crnoj Gori, shodno čl. 89. st. 2. i 4., Ustava Islamske zajednice u Crnoj Gori, na sjednici održanoj 09. 10. 2021. godine, donio je Odluku
o raspisivanju izbora za Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori. Odlukom je predviđeno da organi Islamske zajednice s pravom predlaganja kandidata, predloge kandidata dostavljaju u prostorijama Mešihata sa napomenom “za Predsjednika Sabora” u roku od 28 dana zaključno sa 06. 11. 2021. godine.

Izbor reisa održaće se 07. 11. 2021. godine.

U SHPALLEN ZGJEDHJET PËR REIS TË BASHKËSISË ISLAME NË MALIN E ZI

Kuvendi i Bashkësisë Islame në Malin e Zi, sipas nenit 89, paragrafit 2 dhe 4 të Kushtetutës së Bashkësisë Islame në Malin e Zi, në mbledhjen e mbajtur më 09.10.2021 ka marrë Vendimin për shpalljen e zgjedhjeve për Reis të Bashkësisë Islame në Malin e Zi.
Organet e Bashkësisë Islame që gëzojnë të drejtën për propozimin e kandidatëve, mund t’i dorëzojnë propozimet në zyrën e Meshihatit me shënimin: “për Kryetarin e Kuvendit”, brende 28 ditëve me përfundim në datën 06.11.2021.


Zgjedhja e Reisit do të mbahet më 07.11.2021.

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.