Ibrahimovi i Musaovi Spisi

Ibrahimovi i Musaovi Spisi
Ibrahimovi i Musaovi Spisi

Navodi Hakim u el-Mustedreku, napominjući da je lanac prenosilaca hadisa vjerodostojan: hadis od Ebu Zerra, r.a., u kojem se prenosi da je pitao: “Allahov Poslaniče, šta se nalazilo u Suhufima Ibrahimovim?” Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio: “Sve su u njima bili primjeri.”

Zatim je Poslanik, s.a.v.s., pomenuo Ebu Zerru nešto od onog što se nalazilo u Suhufima Ibrahimovim; Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “ Kralju, koji imašvlast, ti koji si iskušan i uznosit, nisam te poslao da dunjaluk zgomilaš, već sam te poslao da od Mene spriječišdovu mazluma, jer je Ja neću odbiti, makar bila od kafira. Na razumnom je, ako mu razum nije nadvladan, da ima za sebe sate: Sat u kom će se obraćati svom Gospodaru; Sat u kom će sebe (svoju duću) preračunati; Sat u kom će razmišljati o Allahovom stvaranju; i sat koji će ostaviti za brigu o svojoj potrebi za hranom i pićem.

Na razumnom je da ne putuje osim radi troje: Opskrbe za povratak (Sudnji dan), ili u potrazi za opskrbom, ili radi uživanja u onom što nije zabranjeno. Na razumnom je da bude svjestan svog vremena, spreman za njegove izazove, da čuva svoj jezik. Ko bude pazio svoj govor u djelima, manje će govoriti “ osim u onom što ga se tiče.”

Rekoh (ebu Zerr, r.a.): “ Allahov Poslaniče, šta se nalazilo u Suhufima Musaovim?” Odgovorio je: “Sve u njima su bile pouke.” (čini se da ovi Suhufi u stvari nisu ono što je pomenuto u Tevratu) Poslanik, s.a.v.s., mu je prenio primjere ovih poruka:

“Čudim se onom ko pouzdano zna da će smrt doći, a raduje se. Čudim se onom ko pouzdano zna da postoji Vatra, a smije se. Čudim se onom ko pouzdano vjeruje u kader, a suprostavlja mu se. Čudim se onom ko je vidio dunjaluk, i to kako je prevrtljiv prema svojim stanovnicima, a zatim u njemu traži sigurnost. Čudim se onom ko vjeruje u sutrašnji obračun, a ne radi za njega.”

Rekoh: “poruči mi nešto, Allahov Poslaniče.”

Odgovorio je: “Poručujem ti bogobojaznost, jer ona je kruna svega.”

Rekoh: “ Allahov Poslaniče, reci mi još.”

Odgovorio je: “Drži se učenja Kur`ana i spominjanja Allaha, jer ti je to svjetlost na dunjaluku i tvoja nebeska opskrba.”

Rekoh: “ Allahov Poslaniče, reci mi još.”

Odgovorio je: “Čuvaj se pretjeranog smijeha, jer on umrtvljuje srce i uklanja nur sa lica.”

Rekoh: “ Allahov Poslaniče, reci mi još.”

Odgovorio je: “Drži se džihada, jer je on askeza (monaštvo) mog ummeta.”

Rekoh: “ Allahov Poslaniče, reci mi još.”

Odgovorio je: “Voli siromašne i sjedi sa njima.”

Rekoh:“Allahov Poslaniče, reci mi još.”

Odgovorio je: “Gledaj onog ko je ispod tebe, a nemoj gledati u onog ko je iznad tebe, jer je to najsigurnije da se od tebe ne vrate Allahove blagodati.”

Rekoh: “ Allahov Poslaniče, reci mi još.”

Odgovorio je: “Reci istinu, makar bila gorka.”

Rekoh: “ Allahov Poslaniče, reci mi još.”

Odgovorio je: “Neka te od ljudi odvrati ono što znašo sebi (od otkrivanja tuðih mahana, op.prev.), i nemoj biti žestok prema njima zbog onog što sam činiš. Dovoljno ti je mahane da o ljudima znašono što o sebi ne znaš, i da ih kritikuješzbog onog što sam činiš.” Zatim me je potapšao po prsima rekavši: “ Ebu Zerre, nema pameti kao što je planiranje, i nema pobožnosti kao što je ustezanje, niti ugleda kao što je lijep ahlak.” (Istinu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.)

Ovaj hadis je sveobuhvatan i pun korisnih savjeta, mudrosti i pouka iz Suhufa Ibrahima i Suhufa Musaa, a.s., kao i oporuka Muhammeda, s.a.v.s.
Kometar ovog hadisa je podosta dug, meðutim, hadis je sam po sebi jasan i koncizan, za onog koji želi da primi pouku i da se urazumi. Jasan je za onog ko ima srce, ko razum ima, ko hoće da čuje i svjedokom bude. Dovoljno je da bacimo tračak svjetlosti na te mudre riječi kojima Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., savjetuje svog druga Ebu Zerra koji je želio da se okoristi Vjerovjesnikom, s.a.v.s., i da, koliko god može, apsorbira svjetlost vjerovjesničku.

Zbog toga je, nakon što je čuo neke pouke iz Ibrahimovih i Musaovih Spisa, zatražio od Poslanika, s.a.v.s., da ga savjetuje, rekavši mu, o Božiji Poslaniče, posavjetuj me.
Prvo što ga je savjetovao jeste da bude svjestan Allahove egzistencije (takvaluk), napominjući da je to vrhunac mudrosti. Dakle, bogobojaznost je osnova svake stvari. Djelo se neće prihvatiti ako iza njega ne stoji bogobojaznost.

Jedan od dobrih ljudi (salihun) je zaplakao, pa ga upitaše, zašto plačeš? Ti klanjaš nafile i ibadetiš? On reče: „Kako da znam da je to što sam radio bilo dobro i adekvatno?! Kako da znam da mi se to neće odbiti, jer Uzvišeni Allah kaže: „Allah prima samo od onih koji su dobri (bogobojaznih)“ ( El-Ma'ide: 27). Ko će mi kazati da meðu njima i ja spadam? Jer takvaluk je u srcu a ne u formi.“

Bogobojaznost treba biti u tajnosti i javnosti, u samoći i društvu. Čovjek treba biti svjetstan Allahovog nadzora, mora spoznati Allaha i bojati Ga se. To je srž bogobojaznosti.
Ebu Zerr se nije time zadovoljio, već je rekao, o Allahov Poslaniče, još me posavjetuj tvojim korisnim savjetima, pa mu je on rekao: „Trebaš učiti Kur'an i spominjati Allaha, dž.š., jer ti je to svjetlost na Zemlji i zaliha na nebesima.“

Učenje Kur'ana – za svaki proučeni harf se dobija po deset sevapa: „Ne kažem da je elif, lam, mim – jedan harf. Već, elif je harf, lam je harf i mim je harf“ . Spominji Allaha, dž.š., u svakoj pogodnoj situaciji, stojeći, sjedeći, ili ležeći – puno Ga spominji i hvali ujutro i navečer. Nemoj nikada biti nemaran i indolentan naspram zikra.

Uzvišeni Allah voli kad Ga robovi spominju, kada Ga svojim jezicima spominju u svakoj prigodnoj prilici i trenutku, kao što je Vjerovjesnik, s.a.v.s., spominjao Allaha u svakoj prilici i trenucima . Kada bi se probudio, spominjao bi Allaha, kada bi legao da spava, spominjao bi Allaha , kada bi započinjao ili završavao sa objedom spominjao bi Allaha , kada bi pio, spominjao bi Allaha, kada bi puhao vjetar spominjao bi Allaha , kada bi pojahao na jahalicu spominjao bi Allaha . Ove dove i zikrovi prenose se od Muhammeda, s.a.v.s. kazujući nam da je on u svakoj situaciji spominjao Allaha. Te dove koje je učio grudi čine prostranim i srca ispunjavaju spoznajom Allaha i ljubavlju.

Imam en-Nevevi je sačinio knjigu dova naslovivši je sa El-Ezkar, a imam Ibn Tejmijje sastavio je knjigu dova koja se zove El-Kelimut-tajjib, a njegov učenik napravio je knjigu zikrova pod nazivom El-Vabilus-sajjib fil-kelimit-tajjib.
Sve to napućuje muslimana čime treba spominjati i veličati svog Gospodara u ostatku vremena i u svakoj situaciji.

Zatim je, Ebu Zerr rekao: „U nastojanju pridobijanja kakvog dobra, posavjetuj me još, o Božiji Poslaniče.“ On mu reče: „Čuvaj se pretjeranog smijanja, jer ono umrtvljuje srce i odnosi ozarenost (nur) sa lica“.

Nije mu zabranio smijanje u potpunosti, jer islam ne želi da život bude samo ozbiljan, mukotrpan i divalj. Meðutim, zabranio mu je da se puno smije, u smislu da mu sav život ne bude šala i igrarija, da ne ispuni svoje vrijeme zezalicama, ismijavanjima i vicevima. To ne smije tako biti. Čovjek mora pravedno raspodijeliti svoje vrijeme: jedan sahat za svoje srce, a jedan za svog Gospodara…

„Za Allaha kod mene ima mjesta koje nisam izgubio
A za razonodu i relaksaciju mjesta sam opet ostavio.“

Podijeli svoje vrijeme, kako se u Ibrahimovim Suhufima veli: „Pametan treba odvojiti vrijeme; vrijeme za obraćanje svom Gospodaru, vrijeme za samoobračun, vrijeme za razmišljanje o Allahovim tvorevinama, vrijeme za fiziološke potrebe“.

Nasmiji se i našali, ali daj govoru onoliko šale koliko hrani daješ soli. Nije problem da se našališ, ali ne čini čitav svoj život šalom i smijehom jer to umrtvljuje srce i odstranjuje sa njega strah i stid od Allaha. Na taj način smijeh umrtvljuje srce. Jer kako kaže Imam el-Gazali pretjerano ovosvjetsko smijanje i radost za dunjalukom je ubitačni otrov koji teče venama i ide do srca kojeg potom umrtvljuje. A kada srce umre ono zasluži Vatru, da nas Allah toga sačuva! Potom je Ebu Zerru, nakon što mu je ovaj još oporuka zatražio, Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Obaveza ti je boriti se (u džihadu) jer je to monaštvo moga ummeta“. U ovom ummetu nema monaštva niti odricanja od života i ljudi, ali zato postoji džihad.

Ko želi da uvijek ima dobro djelo i da permanentno obožava Allaha, neka se bori na Allahovom putu. On će biti nalik postaču koji se ne iftari ili klanjaču koji ne klone . Ponesi oružje i bori se protiv Allahovih neprijatelja pa ćeš s tim cio život proživjeti u bogoslužju i pokornosti.

Ebu Zerr je rekao, o Božiji Poslaniče, još me savjetuj!

On mu reče: „Voli siromahe i druži se sa njima“. To je slično hadisima u kojima se kaže: „Moj Allahu, oživi me siromahom, usmrti me siromahom, proživi me meðu skupinom siromaha“ .

Odnosno, meðu skupinom tih skromnih i slabašnih ljudi. Njih voli i druži se sa njima, pa iako si veliki uglednik ili bogataš, budi skroman radi Allaha pa će te Allah uzvisiti – voli takve ljude pa će tebe Allah zavoljeti.

Ebu Zerr kaza: „Još (me savjetuj)“.

Reče: „Gledaj onog ko je ispod tebe, a nemoj gledati onoga ko je iznad tebe, kako se ne bi Allahova blagodat vratila od tebe“.

U ovosvjetskim stvarima ne gledaj onog ko je iznad tebe, da se ne bi umorio ili duhom klonuo, već gledaj u onog ko je ispod tebe, pa ćeš naći da te je Allah sa puno blagodati obasuo. Ako si osrednje bogat, gledaj onog koji uopće nije bogat, gledaj u siromaha, pa ćeš osjetiti blagodat koju uživaš, i reci: neka je hvala Allahu! Ne gledaj u milionere, jer ćeš posustati i duhom klonuti. Ako si slabog zdravlja, pogledaj u onog ko je slabijeg zdravstvenog stanja, u onog ko stalno živi sa bolešću i bori se sa njom. Ako imaš malo djece, pogledaj u onog koji djece uopće nema. Ako uopće nemaš djece, onda pogledaj u onog koji uopće nije oženjen. Pogledaj u onog kome su mnogolike blagodati ovoga svijeta uskraćene. Tako ćeš spoznati da uživaš mnogo Allahovih blagodati.

Zatim mu je rekao: „O Ebu Zerre, govori istinu pa makar bila gorka“. Radi Allaha se nemoj bojati nikakvog prijekora ili klevetnika. Tako će te Allah najbolje zavoljeti i tobom zadovoljan biti.

To su savjeti i oporuke Allahovog Vjerovjesnika, s.a.v.s., Ebu Zerru, r.a., a vjernik mora da ih se pridržava i poštuje, mora da bude zadovoljan njima i da ih učini životnim ustavom.

Tako će Allah biti tobom zadovoljan i tako ćeš načiniti put do Dženneta i stazu do Allahovog, dž.š., zadovoljstva.

Dr. Jusuf el-Karadavi

S arapskog,
Džemo Redžematović

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.