Motivi prelaska na islam

Šta je islam? Osnova islamskog vjerovanja je da ne postoji drugi bog osim Allaha. On je Jedan, Jedini, Prvi i Posljednji, nema partnera, sinova, kćeri niti posrednika. On je sam u Svojoj dominaciji i svemoći. Islam je čisti monoteizam. Vjera islam obuhvata vrlo jednostavan koncept i istinu – Bog je jedan, a potčinjenost Božijoj volji … Opširnije