VAIDA ĐOKOVIĆ DOBITNICA SREBRNE ZNAČKE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu Vaidi Đoković profesorici Medrese Mehmed Fatih uručena Srebrna značka Univerziteza u Sarajevu. Priznanje Srebrena značka dodjeljuje se za postignuti uspjeh u studiju studentima fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu koji su u redovnom roku završili: studije do 30. 09. kalendarske godine u kojoj su redovno ovjerili posljednji semestar, s … Opširnije