HFZ. BAJRAM DIZDAREVIĆ MAGISTRIRAO NA FAKULTETU ISLAMSKIH NAUKA

Danas je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu magistrirao hafiz Bajram Dizdarević. On je Rad odbranio na Katedri za akaid (dogmatiku), tesavvuf i uporedne religije. Tema Rada bila je Razumijevanje tradicije u muslimanskoj teologiji uz osvrt na tekstove sa tradicijskim uklonom u časopisu “Almanah”. Rad je branio pred Komisijom koju su sačinjavali: dr. Samir … Opširnije