Izgrađen novi bunar u kompleksu Medrese “Mehmed Fatih”

Suočavajući se sa problemima vodosnadbijevanja kompleksa medrese Mehmed Fatih, posebno u toplijim danima, detektovana je potreba povećanja kapaciteta snadbijevanja vodom. Problem je bio evidentan time što je kompleks stambenih jedinica na višim spratovima muškog i ženskog doma. Pomenuti problem je riješen danas, puštanjem u rad savremenog bunara koji svojim kapacitetom podmiruje potrebe cjelokupnog kompleksa kao … Opširnije