Uspješna realizacija akcija žrtvovanja kurbana

Prvim danom Kurban-bajrama krenulo se sa realizacijom akcije žrtvovanja kurbana za potrebe ishrane učenika i učenica medrese Mehmed Fatih u Podgorici i Rožajama. Na više lokacija započeta je pomenuta akcija koja predstavlja značajan izvor ishrane učenika medrese. Narednih bajramskih dana, pored kurbana koji su usmjereni za medresu, realizovane su akcije klanja kurbana za distribuciju kurbanskog … Opširnije