Održana osma redovna sjednica glavnih imama

U organizaciji Uprave za da'vu i obrazovanje održana je osma redovna sjednica glavnih imama. Na sastanku su tretirana aktuelna pitanja iz oblasti vjerskog života. Analiziran je prethodni tromjesečni period i donijet plan o vjerskim aktivnostima u narednom tromjesečju. Uprava za da'vu organizira ciklus predavanja pod nazivom “Zima je proljeće za vjernika”. Predavanja će biti realizovana … Opširnije