O B A V J E Š T E NJ E o polaganju popravnih i maturskih ispita školske 2018/2019.

ISLAMSKA ZAJEDNICA U CRNOJ GORI MEDRESA “MEHMED FATIH“ O B A V J E Š T E NJ E o polaganju popravnih i maturskih ispita školske 2018/2019. Obavještavaju se maturanti da će se polaganja popravnih i maturskih ispita školske 2018/2019. godine održati  u sljedećim terminima: 1. Popravni ispiti za maturante će se održati  13.05. 2019. … Opširnije