Islamska zajednica dobila prvog doktora nauka

Prvi pomoćnik reisa IZ u CG BEHLUL ef. KANAQI, koji je ujedno i član Mešihata i profesor hadisa u medresi „Mehmed Fatih“ je 20.07.2017. godine na Islamskom fakultetu Univerziteta Uludağ u Bursi (Turska) odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: „Muhammed Tajjib Okić i njegovo mjesto u hadiskoj nauci“ („Muhammed Tayyib Okić ve Hadis İlmindeki Yeri“) … Opširnije