Iznevjeriti obećanje i oštetiti u raspravi

Još uvijek govorimo o licemjerstvu i dvoličnjacima. Utječemo se Allahu od licemjerstva. Vjerovjesnik, s.a.v.s., se utjecao Allahu, dž.š., da ga toga sačuva, govoreći: „Allahu moj, sačuvaj me nesreće, licemjerstva i lošeg ponašanja.“[1] Pet principa licemjerstva Govorili smo o tri principa nifaka. Prema hadisu koji govore o licemjerstvu postoje pet principa. Govorili smo o laganju, pronevjeri … Opširnije