Ciklus predavanja “SREDNJI PUT”

Povodom dešavanja na Bliskom istoku u medijima i široj javnosti sve je više prisutna priča o islamu. Ove interpretacije islama su reakcija na politička dešavanja, tako da se svode uglavnom na priču : šta islam nije. Ovakav način interpretacije jako je opasan i donekle detstruktivan, muslimani u javnom prostoru dobijaju ulogu žrtve koja se treba … Opširnije