Lijek za tugu i brigu

Lijek za tugu i brigu

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, na datim blagodatima i dobročinstvu. On nas je stvorio i opskrbio. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji sudruga nema. I svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik koji nam nije ostavio nijedno dobro a da ga nije pojasnio, neka su na njega Allahov blagoslov … Opširnije