Paralele praktičnog vjerovanja: Vjernik je skroman u pogledu sebe, diskretan u pogledu drugih

Paralele praktičnog vjerovanja: Vjernik je skroman u pogledu sebe, diskretan u pogledu drugih

Islamski akidet – vjerovanje počiva na jasnim i beskompromisnim postulatima. Islam svojom prirodnošću baštini princip da istina može ući u kompromis samo sa istinom. Apsolutna istina može u kompromis samo sa sličnom, potpunom istinom. Jer, „Pola istine je cijela laž“, kako izreka veli. Prvim muslimanima je bio ponuđen akidetski kompromis: Jedan period obožavajmo Allaha, a … Opširnije