Značenja i zračenja hidžre

Hidžra

1. Mus'ab bin Umejr, r.a. Mus'ab bin Umejr bio je jedan od moćnijih i bogatijih ljudi u svom plemenu. Kada mu je Allah proširio grudi za islam, njegov ulazak u njega je bio jasna indikacija šta uputa može učiniti u preobražaju srca i uvjerenja. Ovaj mladić se od velikog bogataša preobrazio u pukog siromaha ostavljajući … Opširnije